Vision och affärside

Untitled Document

Vision

Vår vision är att genom våra produkter fortsätta bidra till ett förbättrat inomhusklimat, sänkta energikostnader och lägre miljöpåverkan. Att göra detta på ett långsiktigt och hållbart sätt hjälper oss att skapa trygga och utvecklande arbetstillfällen och och bidra till samhällsutvecklingen både lokalt och globalt.


Affärsidé

Vi ska utveckla, tillverka och sälja varor och tjänster inom sektorn luftvård, i första hand med inriktning på egna produkter.Vi ska tillhandahålla marknadens bredaste sortiment av kanaler och kanaldelar för transport av luft, inklusive tillbehör. Vår strävan ska vara att ha ett så brett sortiment att vi ska kunna tillgodose alla typer av ventilationsanläggningar. Vi ska måna om flexibilitet som gör att vi kan ställa upp för våra kunder i högre grad än våra kollegor. Vår ambition är att ge våra kunder bästa tänkbara service både på standard- och specialanpassade produkter, för att på så sätt få marknadsmässiga fördelar.

Vi når våra kunder via egna fristående återförsäljare samt via direktorder från fabrik. Geografiskt ska de nordiska länderna, Island och Baltikum förses via lokala lager och övriga Europa via fristående agenter. Vår huvudkundgrupp blir således de egna återförsäljarna samt ventilationsgrossister och entrepenörsföretag.Din luft genom våra produkter