Miljövarudeklarerade hos EPD


Lagom till Jul kan vi nu berätta att Hallströms system VENT är miljövarudeklarerat hos EPD, The International EPD system.
EPD är en förkortning för Environmental Product Declaration och  miljövarudeklarationen beskriver en produkts miljöpåverkan ur hela dessa livscykel ”från vaggan till graven”.
En EPD tas fram på ett standardiserat sätt och skall godkännas innan publicering för att kvalitetssäkra innehållet och minska risken för ”green washing”.
Nu finns det två EPD för vårt standardsystem VENT Galv att ta del av. Det är en som gäller våra rör samt en som gäller för våra detaljer. Via länkarna nedan kan ni läsa mer och ladda ner PDF-dokument för respektive artikel.

EPD Rör: https://www.environdec.com/library/epd7750
EPD Detaljer: https://www.environdec.com/library/epd7610