Webshop

Fläkt AVD
AVD är en direktdriven centrifugalfläkt konstruerad för direkttransport av grovt material som t.ex. spån från träbearbetningsmaskiner. Den statiska och balanserade rotorn ger en en lugn och stabil gång med minimal lagerbelastning. Fläkten kan enkelt ändras från höger till vänsterutförande. Den kan även levereras med förhöjd konsol som gör att den kan monteras direkt på säckfilter.
*Lagervara markeras med ▀

Tekniska data
Beteckning Effekt Pris *
AVD 3 2,2 14 781
AVD 5,5 4 20 156
AVD 10 5,5 23 357
AVD 10 7,5 26 428
AVD 15 11 34 987
AVD 20 15 39 838
AVD 25 18,5 37 444
AVD 30 22 47 819
Fläkt AVR - remdriven
AVR är en robust remdriven fläkt för materialtransport, damm- och spåntransport. Fläkten har självrensande fläkthjul. Rotorn är statisk och avbalanserad vilket ger en jämn gång med minimal lagerbelastning. Fläkten kan enkelt ställas om från höger- till vänsterutförande. Dessutom kan den förses med speciallöphjul för placering av fläkten på renluftsidan vilket ger ännu högre verkningsgrad.
*Lagervara markeras med ▀

Tekniska data
Beteckning kW Pris *
AVR 250 15 73 472
AVR 250 18 74 818
AVR 250 22 79 148
AVR 250 30 84 202
AVR 400 11 70 520
AVR 400 15 75 840
AVR 400 18,5 79 480
AVR 400 22 82 640
AVR 400 30 85 458
AVR 400 37 96 988
AVR 450 15 80 760
AVR 450 18,5 85 112
AVR 450 22 87 964
AVR 450 30 93 316
AVR 450 37 104 400
AVR 550 22 105 522
AVR 550 37 116 688
AVR 550 45 122 832
AVR 550 55 128 016
AVR 800 45 194 768
AVR 800 55 201 680
AVR 800 75 212 176
AVR 800 90 270 800
AVR 800 110 329 680
AVD Inlopp
Inlopp till AVD-fläkt.
*Lagervara markeras med ▀
Beteckning Pris *
AVD 3 550
AVD 5,5 Ø 249 utv. 1 166
AVD 7,5 1 516
AVD 10 1 549
AVD 15 1 619
AVD 20 1 690
AVD 25 1 760
AVD 30 1 901
AVD Utlopp
Utlopp till AVD-fläkt.
*Lagervara markeras med ▀
Beteckning Pris *
AVD 10 1 274
AVD 15 1 395
AVD 20 1 434
AVD 25 1 492
AVD 3 1 076
AVD 30 1 703
AVD 5,5 175x175 mm 1 166
AVD 7,5 1 247