Webshop

Cyklon AC
Cyklon AC är framtagen för grovavskiljning av
damm, spån eller flis.
*Lagervara markeras med ▀

Tekniska data
Beteckning Pris *
AC 500 15 500
AC 700 24 834
AC 1000 36 321
AC 1300 66 752
AC 1600 92 148
AC 2000 128 425
Inlopp AC
Inlopp till cyklon AC.
*Lagervara markeras med ▀
Beteckning Pris *
AC-IN 500 1 899
AC-IN 700 2 275
AC-IN 1000 2 697
AC-IN 1300 3 463
AC-IN 1600 6 048
AC-IN 2000 6 604
Utlopp AC
Utlopp till cyklon AC.
*Lagervara markeras med ▀
Beteckning AC Pris *
AC-UT 500 3 379
AC-UT 700 4 083
AC-UT 1000 4 928
AC-UT 1300 5 632
AC-UT 1600 6 899
AC-UT 2000 8 448