Webshop

Sputnik CAGS
Sputnik med spännbandskant.
1,0 mm galvplåt.
Anslutningar standard med rak kant för slang.

Ange mått på huvudrör (A-mått) och anslutningar vid beställning.
*Lagervara markeras med ▀

Tekniska data
Anslutningar (A-mått) Pris *
2 St 4 043
3 St 4 043
4 St 4 043
5 St 5 947
6 St 5 947
7 St 5 947
8 St 5 947
9 St 5 947
Sughuv CBGS
Suguv med spännbandskant.
1,0 mm galvplåt.
Anslutningar standard med rak kant för slang.

Ange mått på huvudrör (A-mått) och anslutningar vid beställning.
*Lagervara markeras med ▀
Anslutningar (A-mått) Pris *
2 St 1 878
3 St 1 878
4 St 1 878
5 St 2 456
6 St 2 456
7 St 2 456
8 St 2 456
9 St 2 456