Webshop

Sputnik CAGS
Sputnik med spännbandskant.
1,0 mm galvplåt.
Anslutningar standard med rak kant för slang.

Ange mått på huvudrör (A-mått) och anslutningar vid beställning.
*Lagervara markeras med ▀

Tekniska data
Anslutningar (A-mått) Pris *
2 St 4 245
3 St 4 245
4 St 4 245
5 St 6 244
6 St 6 244
7 St 6 244
8 St 6 244
9 St 6 244
Sughuv CBGS
Suguv med spännbandskant.
1,0 mm galvplåt.
Anslutningar standard med rak kant för slang.

Ange mått på huvudrör (A-mått) och anslutningar vid beställning.
*Lagervara markeras med ▀
Anslutningar (A-mått) Pris *
2 St 1 972
3 St 1 972
4 St 1 972
5 St 2 579
6 St 2 579
7 St 2 579
8 St 2 579
9 St 2 579